Thesis EvaluationPENILAIAN  THESIS

 PEMERIKSA    THESIS  MASTER                                                                                                         

Penal Penilai Semakan Theisis Master     U.T.M
SARASWATI
Master ( Semakan Thesis ) UTM (PS)-05/02
Penilai Semakan Thesis – Saraswathy A/P Mariemuthoo 03 April 2009.
( Supervisor – PM Dr. Norhani  Bakar)
Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia UTM

Penal Penilai Peperiksaan Lisan VIVA THESIS U.T.M
SARASWATI
Peperiksaan Lisan (Viva-Voce) Saraswathy A/P Mariemuthoo Program Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)  Universiti Teknologi Malaysia 15 April 2009

PEMERIKSA    THESIS  Ph.D           

1. Encik Hamdan Abdul Kadir- 2004-UTM

Menyelia Bab 3 ( Penulisan Research Methodology  dalam   Kaedah Kualitatif – Content Analysis)
Menyelia  dan membantu calon PhD dari UTM, di bawah Fakulti Pembangunan Manusia bagi menyemak item-item dalam bidang kaunseling dan mendapatkan facing validity  sebelum diedarkan kepada sasaran. Nama Beliau adalah Encik Hamdan bin Abdul Kadir-

2. Encik Rosli Sallehuddin-2003-UM                                

Menyelia   dan membantu calon PhD dari  UM di bawah Profesor Datuk Abdul Latif Abu Bakar dari Jabatan Media Tradisional , bagi proses content  and facing Validity dalam pembinaan item Inventory dan soalan-soalan bersifat Qualitative di bahagian Bab 3-Methodologi Kajian dalam bidang Pendidikan Medi Traditional. Penuntut Ph.D beliau adalah
Encik Rosli Sallehuddin -2003-PhD Univeriti Malaya.