Penyuntingan dan Penilai Manuskrip/ BukuPenyuntingan dan Penilai Manuskrip/ Buku
                                                                        
Bil
Penulis/Tajuk


Pembaca Pruf manuskrip Penerbit UTeM


1.

DATUK SERI HJ.ABDUL GHANI BIN ALI
Noor Maslian Othman-April 2007


2.

Tan Cheng Swee
Lee Mei Ph’ngPenilai  Manuskrip Sir Buku MUBARAK Melaka


3

Manuskrip Biografi DATUK MOHD ADIB BIN HAJI
ADAM-Siti Rohana Omar-April 2007


4

Manuskrip Biografi TAN SRI DATUK WIRA HJ ABDUL RAZAK BIN HJ ALIAS-Anidah Robani –April 2007

 
5

DATUK HAJI ABU ZAHAR BIN NIKA UJANG-Hassan Adnan – April 2007


6

Manuskrip Biografi Tan Sri Tan Siew Sen – Safiah Sidek-April 2007


7

Penal Penggubal Buku Kemahiran Insaniah
UteM


8.

Penal Penyunting Buku Pelaksanaan
Kemahiran Insaniah UTeM                 


9

Penggubalan Dasar dan Polisi e-learning