PentadbiranSUMBANGAN KEPADA UNIVERSITY/MASYARAKAT
SERVICE TO UNIVERSITY/COMMUNITY
Universiti
Pentadbiran

Dekan                                                         
        
Bil
Jawatan/ Tarikh
1.

 Dekan PPA -01Jun 2006 - 31Nivember 2006                                        
2.

 Dekan PBPI -01December 2006 -  31Oktover 2007                                      
3.

 Pengarah PPP-01November 2007-02 Feb 2009                               

Timbalan /Dekan                                                         
Bil
Jawatan/ Tarikh
1.

 Timbalan Dekan PPA- 01Ogos 2002-  30Sept 2002                               
2.

 Timbalan Dekan PPA- 01Novem 2004 – 10 Mei 2006                          
3.
Ketua Jabatan Kokurikulum-(Pusat Tanggungjawab)
01 Oktover 2003-31Oktover  2004                                                                                                                          

Ketua Unit / Jabatan                            
Bil
Jawatan/ Tarikh
2.
Ketua Unit Kokurikulum 01Oktover 2002-01Oktover 2003                                                                            
3.


Penyelaras Diploma/ Felo Asrama              
   
Bil
Jawatan/ Tarikh

1.

  Fellow Asrama 01Oktover 2002-01 Oktover 2003