CONSULTANCY AND INDUSTRIAL SERVICESPERUNDINGAN DAN PERKHIDMATAN INDUSTRI
CONSULTANCY AND INDUSTRIAL SERVICES
Perundingan Consultancy


Bil
Penulis/Tajuk

1.

Ahli dalam kumpulan perunding pengajaran dan pembelajaran  Project  –KKTM  MARA  (2007-2009)
     6.5juta         


1.

KETUA Perunding Pengendali Program Transferring Mindset for Innovation –AKEPT-95,000.00-Julai 2012

2

AHLI Perunding Pengendali Program Innovation Show Case- AKEPT-MTUN
70,000.00-Jun 2012

3.

AHLI Perunding Pengendali Program  Research Siries for High Impact Research
85,000.00 – Mei 2012

4.AHLI-  Perunding Pelaksana Latihan  OBE Unit Latihan Politeknik – Siri 1- 50,000.00
Mei 2011

5.

AHLI - Perunding Pelaksana Latihan  OBE Unit Latihan Politeknik – Siri 2- 50,000.00
November 2011

6.

Ketua Perunding
Penulisan Buku Bekas Wakil Rakyat Negeri MELAKA  2007 Penulisan 21 Buah buku ‘Siri Buku MUBARAK’- RM 42.000.00 

7.

Training kepada 25 orang Kaunselor Kerajaan Negeri   Melaka- Bahagian Human Resource –RM 10,000.00 

8.

Penceramah Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kolej Kemahiran Tinggi MARA  -RM -900.00                                     
Bil

Penulis/Tajuk

1.

Ketua Penasihat Industri dalam bidang Latihan Generic Skills for Safety Health Officer (SHO) in Industrial  Skills and Enhancement Programme (INSEP) & Boderless Corporation&Sdn Bhd. 2009 – RM 9000

2.

Ketua Penasihat Industri dalam bidang Latihan Generic Skills for Safety Health Officer (SHO) in Industrial  Skills and Enhancement Programme (INSEP) & Boderless Corporation&Sdn Bhd. 2010 – RM 9000

3.

Ketua Penasihat Industri dalam bidang Latihan Generic Skills for Safety Health Officer (SHO) in Industrial  Skills and Enhancement Programme (INSEP) & Boderless Corporation&Sdn Bhd. 2011 – RM 9000

4.

Ketua Penasihat Industri dalam bidang Latihan Generic Skills for Safety Health Officer (SHO) in Industrial  Skills and Enhancement Programme (INSEP) & Boderless Corporation&Sdn Bhd. 2012 – RM 9000
Bil
Penulis/Tajuk

1.

Pelantikan Sebagai Ahli Jawatan Kuasa AKEPT Young Entreprenuer Network
-29 March 2012


2.

Tenaga Pengajar Dari Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan (PBPI) Untuk Subjek Wajib Universiti: MPSW 5013/ PPSW 6013 Kaedah Penyelidikan
-15 March 20123.

Pelantikan Sebagai Pengendali Program Secara Kolaborasi
“The Roles of Malaysian Polytechnics And College Community: Transferring The Mindset For Innovation” Anjuran AKEPT Dan Universiti Tenikal Malaysia Melaka (UTEM)
-29 Februari 2012


4.

Pelantikan Sebagai Penasihat Dan Perunding Syarikat Life Success Program Sdn. Bhd.
-12 November 2012


5.

Perundingan Bengkel Latihan Modul Pendidikan Berasaskan Hasil (OBE) Dan Kemahiran Insaniah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Untuk Pensyarah-pensyarah Politeknik.
-11 Julai 2011