Jawatankuasa Universiti
Jawatankuasa Universiti                     

Bil

Jawatan

1

Ahli Senat KUTKM Oktover 2002

2

Ahli Jawatankuasa Penilaian Penyelidikan Jangka Pendek, KUTKM1 August 2002

3

Ahli Jawatankuasa Tetap Senat Program Akademik Baru Dan Penubuhan Fakulti  / Pusat / Sekolah / Program / Institusi Kecemerlangan (Jawatankuasa) 2003.

4

Ahli Jawatan kuasa Tetap Senat Program akademik program akademik baru 2003

5

Ahli Jawatankuasa Induk Majlis Konvokesyen Ke 2 KUTKM

6

Ahli Jawatankuasa (Biro Pendidikan & Penyelidikan) Puspanita UTeM 2007

7

Ahli Jawatankuasa Penerbitan Universiti Teknikal Malaysia Melaka

8

Ahli Jawatankuasa Temuduga Pelantikan  Staf Akademik di UTeM. 21 November 2006

9

Ahli Jawatankuasa Tetap Senat Mengenai Peperiksaan dan keputusan peperiksaan6 Mac 2007

10

Ahli Jawatan kuasa  Tetap Senat Program Akademik Baru  dan Penubuhan Pusat , Sekolah dan program kecemerlangan universiti 6 Mac 2007

11

Ahli Jawatankuasa Induk Majlis Konvokesyen Universiti Teknikal Malaysisa Melaka 7 Mac 2007

12

Ahli Jawatankuasa Tetap Penyelidikan , Perundingan  dan Inovasi UTeM 6 Mac 2007

13

Ahli Jawatankuasa pengurusan , kewangan  dan akaun UTem 7 Mac 2007

14

Ahli Jawatankuasa SENAT Universiti Teknikal Malaysia Melaka 5 Febuary 2007

15

Ahli Jawatankuasa  Penentuan Teknikal Universiti UTeM 23 November 2007

16

Ahli Jawatankuasa  Tetap Senat E-Pembelajaran UTeM 1 November 2007

17

Ahli Majlis Kualiti  Universiti UteM4 April 2007

18

Ahli Jawatankuasa Penerbitan Universiti UTeM2 April 2007

19

Ahli Jawatankuasa  Pelaksanan Kursus  PTK  Bagi Pensyarah  Universiti6 Feb
2007

20

Penyertaan Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia Ke 32, 2007 di UNIMAP, Perlis Julai 2007

21

Penilai  Kerja tugasan Individu, PTK- UTeM2 Julai 08

22

Fasilitator Kursus Pengajaran dan Pembelajaran bagi Pengalaman Tahun Pertama untuk Pensyarah KUTKM2006

23

Ahli Jawatankuasa Temuduga bagi Jawatan Juruteknik Komputer Universiti UTeM 20 Nov 07

24

Penilai bagi Sesi Persembahan Individu PTK 3 MICRO TEACHING22 Nov 2007.

25

Ahli Jawatankuasa Pelaksana ”International Conference on Engineering & ICT 2007 (ICEI 2007) 27-28 November2008
26

Ahli Majlis Kualiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka

27

Pengerusi  Jawatankuasa Majlis Berbuka Puasa  Bersama Warga Emas  Rumah Seri Kenangan Cheng28 Sept.2007

28

Pengerusi Jawatankuasa  Penerbitan Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan11 April 2007

29

Pengerusi Program TITIAN INTEGRASI  ETNIK 11 April 20071

30

Pengerusi Program Keterampilan Graduan –Modul Bahasa Inggeris11 April 2007

31

Pengerusi Bengkel Penerapan Budaya Penyelidikan PBPI7 Mac 2007

32

Pengerusi Bengkel Penyediaan dan Pemurnian Indikator  Dalam Elemen Kemahiran Insaniah7 Mac 2007

33

Pengerusi Pemantapan Bahasa Inggeris-7 Mac 2007

34

Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Kursus-Kursus Umum Jangka Pendek7 Mac 2007

35

Pengerusi Program Pertandingan ’PRODUCT PRESENTATION 23 Febuary 2007

36

Pengerusi kolokium pembudayaan ILMU SIRI 323 Febuary 2007

37

Pengerusi  Bengkel Membina Instrumen Indeks Graduat Kemahiran Insaniah23 Febuary 2007

38
Pengerusi Program Bersiri Pemantapan Kemahiran Insaniah12 Feb 2007

39
Pengerusi  Program Hari Mercu Semester 2 Sesi 2006/200711 Jannuary 2007

40
Panel penilai Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial Anjuran Pusat Bahasa dan Pembangunan  Insan UTeM dengan Kerjasama Institut  Sosial Malasyia (ISM) 21 Mei 2008

41
Penilai Bagi sesi persembahan individu Kursus PTK 3 Bil1/200823 Mei 2008

42
Ahli Kumpulan Perbincangan Sub-Modul Kursus  Penilaian Tahap kecekapan  Bagi Pensyarah  PTK ¾/5/610 Okt 2008

43
Panel penilai  Sahsiah Pusat penilaian Komponen Umum PTK5 (AC TK5) Bil 2/2008 Kumpulan Pengurusan dan Professional Kementerian Kesihatan Malaysia. 16 Sept.2008

44
Ahli  Jawatankuasa Mesyuarat ’Outcome-based Education’ UTeM28 Dec2008

45

Ahli Jawatankuasa‘Penilai Geran Jangka Pendek KUTKM’ di Hotel MITC, Melaka 29 Ogos 2006

46

Ahli Jawatankuasa Pelaksana Pameran Penyelidikan UTeMEX 0815 Feb 2008

47

Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Akademik Universiti

48

Pengerusi Jawatankuasa OBE Peringkat Universiti

49

Penilaian Personaliti Peserta Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK3) Tahun 2006

50

Ahli Jawatankuasa Pusat Pengajian Siswazah KUTKM 2004 hingga kini51

Ahli Jawatankuasa Program Pasca Ijazah IPTK 2004 hingga kini

52

Ahli Jawatankuasa Induk Majlis Konvokesyen –Ke 2 KUTKM

53

Ahli Jawatankuasa Teknikal Pelan Integriti Nasional (PIN) Bahagian Pelajar UTeM

54

Ahli Jawatankuasa Pelaksana Majlis Konvokesyen Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

55

Ketua  Jawatankuasa 2 (Protokol dan Sambutan) Induk Majlis Konvokesyen –Ke 3 UteM

56

Pengerusi Panel Penilai Peringkat Fakulti Urusan Kenaikan Pangkat Staf Akademik KUTKM Ke Jawatan Pensyarah Kanan Gred DS52 dan Profesor Madya Gred DS54 Tahun 2006 – PPA Julai 2006

57

Panel Penilai Permohonan Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) Pusingan ke-Dua

58

Ahli Jawatankuasa Tetap Senat Program Akademik Baru dan Penubuhan Fakulti/Pusat/sekolah/Program/Institusi Kecemerlangan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM) 1 Feb 2007

59

Ahli Jawatankausa Tetap Senat Mengenai Peperiksaan/Keputusan Peperiksaan UteM 1 Feb 2007

60

Ahli Jawatankuasa Pengurusan, Kewangan & Akaun Universiti Teknikal Malaysia Melaka1 Feb 2007

61

Ahli Jawatankuasa Pelaksana Kursus PTK Bagi Pensyarah Universiti1 Feb 2007

62

Ahli Senat Universiti Teknikal Malaysia Melaka1 Feb 2007

63

Ahli Jawatankuasa Pelaksana ”International Conference On Engineering & ICT 2007” 14 Februari 2007

64

Ahli Jawatankuasa Pelaksana Pameran Penyelidikan UteM Bil.1/2008 – Biro Publisiti & Promosi 15 Februari 2008

65

Ahli Jawatankuasa Mesyuarat ’Outcome Based Education’ UteM1 Januari 2008

66

Ahli Panel Peringkat Fakulti Urusan Kenaikan Pangkat Staf Akademik UteM (DS52 dan DS54)  Tahun 2008 – PBPI 5 Februari 2008

67

Ahli Jawatankuasa Perolehan Terus Bekalan dan Perkhidmatan PTJ UteM 31 Mac 2008

68

Ahli Jawatankuasa Majlis ICT UTeM 28 Mac 2008

69

Ahli Bengkel Pemurnian Buku Kemahiran Insaniah  (KI) UTeM 2-3 Feb 2008

70

Ahli Bengkel Pendokumentasian Buku Kemahiran Insaniah Pusat bahasa & Pembangunan Insan 26-27 April 2008

71

Ahli Jawatankuasa Penubuhan Fakulti Baru PBPI 15 Okt 2008

72

Ahli Kumpulan Perbincangan Sub-Modul Kursus PTK 4 Pensyarah UTeM 14 Okt 2008

73

Penal Program Jaringan Kolaborasi Universiti-Sekolah Kluster Oktover 2008

74

Ahli Penal Penilai Bagi Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK 3) Bagi Pensyarah  Universiti DS45 TK3 Bil 1/2006, KUTKM 0805006

75

Ahli Penal Penilai Kursus Kaedah Penyelidikan UNIC Bil. 1/2006, KUTKM 160206

76

Ahli PUSPAWANIKU –KUTKM 2002

77

Ahli Jawatankuasa Sri Kesidang (Biro Penyelididkan dan Pendidikan) 2006

78

Pengerusi  Sri Kesidang ( Warga Wanita UteM) 2007

79

Pengerusi  Sri Kesidang ( Warga Wanita UteM) 2008

80

Ahli Jawatankuasa (Penyelidikan dan Pendidikan ) PUSPANITA UteM. 2008

81

Penilai Jawatankuasa Penyelidikan Universiti Bil. 1/201025 Februari 2010

82

Perlantikan sbg Ahli Panel Penilai Peringkat Fakulti Urusan Kenaikan Pangkat Staf Akademik UteM05 April 2010

83

Perlantikan sbg Penyelaras Jaringan Sekolah Kluster UteM09 April 2010

84

Perlantikan sbg AJK Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Universiti Teknikal Malaysia, Melaka12 April 2010.

85

Panel Penilai Kertas Kerja MUCET 201005 Mei 2010

86

Ketua Pengawas / Penolong Pengawas / Pengawas Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2009/2010    06 Mei 2010

87

Perlantikan sbg AJK Pelaksana Majlis Konvokesyen Ke-6 Universiti Teknikal Malaysia (UteM) 18 Mei 2010

88

Ahli Panel Penilai bagi Sesi Persembahan Individu / Micro Teaching penilaian Tahap Kecekapan Bagi Pensyarah Universiti  4&7 Jun

89

Ahli Jawatankuasa Forum Titian Integrasi Etnik Siri 1,2011
18 Mac 2011

90

Menghadiri Bengkel Pengukuhan Jawatankuasa Penerbitan Universiti (JKPU) dan Jawatankuasa Penerbitan Fakulti (JKPF) 19 Mei 2011

91

Menghadiri Majlis Akademi PBPI Bil.2 2010/2011
10 Jun 2011

92

Menghadiri Majlis Minum Petang Meraikan Pengajuran International Conference On Communication Dynamics (ICCD 2010) & Majlis Penghargaan Jawatankuasa ICCD 2010
5 Julai 2011

93

Pelantikan sbg Jawatankuasa Pelaksan Bengkel Latihan Modul Pendidikan Berasaskan Hasil (OBE)  Dan Kemahiran Insaniah (KI) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Untuk Pensyarah-Pensyarah Politeknik (Siri 1) Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan.
12 Julai 2011

94

Pelantikan sbg Hakim Bagi Persidangan Dan Ekspo Ciptaan Institut Pengajian Tinggi Antarabangsa (PECIPTA 2011)
13 September 2011

95

Pelantikan sbg Ahli Jawatankuasa Pelaksana Majlis Konvokesyen Ke-7 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
22&23 Oktober 2011

96

Menghadiri Mesyuarat Sumbangsaran Program Pusat Penyelidikan Kepimpinan Dan Inovasi (ACLRI) Sepanjang Tahun 2012
19 Oktober 2011

97

Menghadiri Mesyuarat Sumbangsaran: Pemurnian Program Pusat Penyelidikan Kepimpinan Dan Inovasi (ACLRI) Tahun 2012
2 November 2011

98

Pelantikan sbg Panel Penilai Kertas Kertas Persidangan MUiCET 2011
13 November 2011

99

Pengerusi Jawatankuasa Penyiasatan Kehilangan Aset - Mesyuarat Jawatankuasa Kehilangan Aset Universiti Bil. 7/2011
17 November 2011

100

Pelantikan sbg Peserta Ke Simposium Of MTUN-INDUSTRY Collaboration Anjuran UTHM
18 Disember 2011

101

Pelantikan sbg Penyelaras Jawatankuasa Di Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan.
20 Disember 2011

102

Menghadiri Mesyuarat Penilaian Kenaikan Pangkat Staf Akademik Peringkat Fakulti Untuk Jawatan Pensyarah Kanan – PBPI
2 Mac 2012

103

Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2011/2012 Bagi Program Ijazah.
18 Januari 2012

104

Pelantikan sbg Ahli Majlis Akademik Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan.
20 JAnuari 2012

105

Pelantikan sbg Panel Penggubal Kenaikan Pangkat Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan. 28 Februari 2012

106

Menghadiri Mesyuarat Penilaian Kenaikan Pangkat Staf Akademik Peringkat Fakulti Untuk Jawatan Pensyarah Kanan – PBPI
9 Mac 2012

107

Menghadiri Bengkel Pemurnian Modul Latihan 2012 Siri II Pusat Pengajaran Dan Pembelajaran.
21&22 Mac 2012