Jawatankuasa Fakulti/Pusat

Jawatankuasa Fakulti/Pusat


Bil

Penasihat bagi semua program/bengkel/seminar kelolaan PPA 1 August 2002

1

Pengerusi Ahli Jawatankuasa laman Web – Pusat Perkhidmatan Akademik/ PBPI

2

Pengerusi Ahli Jawatankuasa Pengisian Pragram- PPA/PBPI

3

Pengerusi Ahli Jawatankuasa Peperiksaan Pusat Perkhidmatan Akademik/ PBPI

4

Pengerusi Ahli Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan PPA/PBPI

5

Pengerusi Ahli Jawatankuasa FAMOCAS Pusat Perkhidmatan Akademik/PBPI

6

Pengerusi Ahli Jawatankuasa Pelaksana ISO Pusat Perkhidmatan Akademik/PBPI

7

PPP
Penasihat bagi semua program/bengkel/seminar kelolaan PPP1 November 2007

8

Pengerusi Ahli Jawatankuasa Pengisian Pragram- PPP

9

Pengerusi Ahli Jawatankuasa Peperiksaan PPP

10

Pengerusi Ahli Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan PBPI

11

Pengerusi Ahli Jawatankuasa Pelaksana ISO Pusat Perkhidmatan Akademik

12

Pengerusi Ahli Jawatankuasa laman Web –PPP

13

Pengerusi Ahli Jawatankuasa  Pengurusan dan Pentadbiran PPP

14

Pengerusi Ahli Jawatankuasa  Pengurusan Keuwangan dan Perolehan PPP

15

Pengerusi  Buletin Cytalist

16

Pengerusi Ahli Jawatankuasa warga PPP

17

Perlantikan sbg Sidang Editorial Bagi ”Journal of Human Capital Development” (JHCD) 23 Oktober 2008

18

Perlantikan sbg Timbalan Pengarah Seminar Kemahiran Insaniah dan Kerja Sosial (SKIKS 09) 06 Mac 2009

19

Perlantikan sbg AJK Penyelidikan dan Perundingan, PBPI10 Mac 2009

20

Perlantikan sbg AJK Program Titian Integrasi Etnik Siri 1 2009 23 Mac 2009

21

Perlantikan sbg Panel Hakim Pertandingan Pidato Bahasa Melayu 2009 27 Mac 2009

22

Perlantikan sbg Panel Penilai Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Kemahiran Insaniah dan Kerja Sosial Anjuran PBPI dan kerjasama ISM 05 Mei 2009

23

Pengawas Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2008/2009 19 Mei 2009

24

Perlantikan sbg Penilai Artikel (Reviewer) ”Journal of Human Capital Development” (JHCD), Vol. 2/2009 22 Jun 2009

25

Pengerusi Ucaptama Seminar Kebangsaan Kmahiran Insaniah dan Kerja Sosial (Skiks 2009) Anjuran PBPI dgn Kerjasama ISM 23 Jun 2009

26

Perlantikan AJK dan Jemputan ke Bengkel Pemurnian Resolusi SKIKS’09 10 Ogos 2009

27

Perlantikan sbg AJK Penubuhan Fakulti Baru, PBPI 12 Ogos 2009

28

Perlantikan sbg Pengarah Program Latihan Industri Fakluti 22 September 2009

29

Perlantikan sbg Jawatankuasa Pelaksana Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Peringkat Universiti 1430H – PBPI 10 Oktober 2009

30

Prlantikan sbg Penulis Buku Pemikiran Kritis dan Kreatif, Jabatan Pembangunan Insan, PBPI 02 Januari 2010

31

Perlantikan sbg AKJ Penubuhan IKKIN (Institut Kajian Komuniti dan Insaniah Tun Ghafar Baba)  08 Januari 2010

32

Perlantikan sbg Referal / Editor Kertas Kerja ICCD 2010 1 Februari 2010

33

Perlantikan sbg Pegawai Pengiring bg Lawatan Ilmiah ke Institute of Tropical Aquaculture (Aquatrop), UMT dan Zon Industri Akuakultur, Terengganu 11 Februari 2010

34

Perlantikan Sbg Referal / Editor Kertas Kerja ICCD 2010 22 Februari 2010

35

Perlantikan sbg Pengerusi Sesi Keynote Speaker dan Sesi Selari Bagi ICCD 2010. 10 Mac 2010

36

Perlantikan sbg AJK Forum Pengukuhan Integriti 1 Malaysia 22 Mac 2010.

37

Perlantikan sbg Ketua Jawatankuasa Penyelaras di PBPI 03 Mei 2010

38

Perlantikan Jawatankuasa Bidang Utama Penyelidikan PBPI 01 Jun 2010

39

Perlantikan sbg Penceramah dan Penggubal Soalan Kursus Penilaian Tahap Kecekapan bg Pensyarah Universiti DS45/51, TK4 bil. 1/2009 10 Jun 2010

40

Perlantikan sbg Jawatankuasa Bengkel Penulisan Buku-Buku (Bahan Bacaan Tambahan) Subjek JPIK 2010 14 Jun 2010

41

Perlantikan sbg AJK Bengkel Penulisan Buku-Buku (Bahan Bacaan Tambahan) Subjek JPIK 2010 -25 Jun 2010

2011