National Books

PENULISAN DAN PENERBITANBuku Asal Kebangsaan

1.

Hanipah Hussin, Norhusniza Ibrahim, Rabiatul Adawiah, Siti Balqish Ab. Aziz. (2010). Inovasi Pengajaran Reflektif: Bidang Sains dan Kejuruteraan. Melaka . Penerbit UTeM 9789832948780

2.

Hanipah Hussin. (2008). Biografi Tokoh Tan Sri Datuk Wira Ahmad Nordin Mohd Amin. Melaka. Penerbit UTeM. 9789832948469

3.

Gaya Penulisan Refleksi dan Analisis pedagogi- Hanipah HussinDewan Bahasa dan Pustaka- Bahagian Sains Sosial- HKI DBP/6677/2008


BAB Dalam Buku Kebangsaan


Mohd.Taib Dora et.all (2008). Kemahiran Insaniah. 7 Kompetensi Unggul Mahasiswa.
Bab Dalam Buku :  Siti Rohana Omar dan Hanipah Hussin – Pembelajaran Berterusan. Bab 4 , ms 97-119


Makalah Kebangsaan

1.

 Hanipah Hussin (2010) . Amalan Pengajaran dalam Falsadah Sains dan Teknologi. BULITIN CYTALIST, December  Pusat Pengajaran dan Pembelajaran. UTeM.

2.

Hanipah Hussin. (2003) Kokurikulum KUTKM berkampung menyemarakkan lagi Seni Budaya Bangsa. Melaka Hari ini.Mac

3.

Hanipah Hussin. (2008)The Student Learning Journey, Article Publish in ‘Catalyst Jun PPP, UTeM
E-learning            / Google Scholar                 

1. www.hubunganetnik-malaysia.blogspot.com 13.000 ribu penuntut   /pengunjung- Sejak Januari
2009. Mata pelajaran hubungan etnik BLHW2712

2.http://myschoolnet.ppk.kpm.my/Kajian Tindakan (sebagai ketua kru-content Action Research  Plan ) still on air sehingga sekarang
Http://www.myschoolnet.ppk.kpm.my
Kajian Tindakan (e-learning in education)
Bahan bantuan dan sokongan untuk pensyarah dan guru-guru Malaysia- melaksanakan action research


Online research in philosophy Google Scholar
                       Entries: 461,029  New this week: Export citationsubind  | Other links: dx.doi.org blackwell-synergy.com   | Scholar | At my library |
Hanipah Hussin (2004). Learning to Be Reflective From Theory to Practices: Malaysia
Experiences. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Philosophy of Education in Philosophy of Social Science
Reading list   |  Discuss  |  Edit  |  Categorize  |  
 Philosophy of Education in Philosophy of Social Science


 Book Mary Martin Booksellers
Title
:
Author
:
Publisher
:
Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Melaka
Price
:
USD 50.00 (45 to 60 days)
ISBN
:
9832948469

 Book VTLS  Library Catalog

 Book VTLS  Library Catalog
Learning to be reflective: the content and nature of primary ..books.google.com  Hanipah Hussin - 1999 - 542 pages -

4
 Book VTLS  Library Catalog
books.google.comAbdul Latiff Abu BakarHanipah HussinInstitut Seni Malaysia Melaka - 2004 - 260 pages -
Community leadership, social life, and customs of Malay people in Malaysia and Indonesia; collection of articles.

 Book VTLS  Library Catalog
books.google.comAbdul Latiff Abu BakarHanipah HussinInstitut Seni Malaysia Melaka - 2004 - 244 pages -
Malay marriage customs and rites in Malacca, Malaysia; collection of articles.

 Book VTLS  Library Catalog
books.google.comHanipah Hussin - 2011 - 122 pages -
Technique and marketing of batik in Malaysia.

7
 Book VTLS  Library Catalog
books.google.comHanipah Hussin - 2008 - 162 pages -

8
 Book VTLS  Library Catalog
books.google.comHamdan Abd. KadirHanipah HussinMohamad Saprin - 2004 - 310 pages -

 Book VTLS  Library Catalog
           Merancang Kejayaan
Hubungan pengaruh persekitaran sosial dcngan guru ccmcrlang. Prosiding Seminar Pendidikan Guru untuk Sekolah Berkesan, Universiti Malaya: Kuala Lumpur. Hanipah Hussin (2001) dalam http://myschoolnet.ppk.kpm.my/pNp/kj/ ditinisi.

10
 Book VTLS  Library Catalog
books.google.comAmin Senin - 2008 - 98 pages - Preview
Educational change in the Asia Pacific region: The challenge of creating learning systems. Paper presented at the Conference of the Australasian Association of Senior Educational Administration, Perth, Australia. Hanipah Hussin ...


GOOGLE Scholar  [CITATION]


[CITATION]


  Bahagian Pendidikan Guru.Kementerian Pelajaran Malaysia

“Proses merenung, menganalisis, mencari alasan, membuat  cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri yang dilakukan secara berterusan.  Refleksi kritikal menitikberatkan  penerokaan domain afektif, kerohanian dan pemikiran rasional oleh seseorang dalam tindakannya untuk mencari kebenaran terhadap tindakannya bagi tujuan memperbaiki diri dan persekitaran”.
(Hanipah Hussin, 1999)p.p 77

[CITATION]

Hanipah Hussin (2000). Daya Berfikir dan Struktur Pemikiran Refleksi Kritikal (Critical Reflection): Bagaimana Amalannya Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Jurnal
Teknologi. 31 (E): 31-41.


[CITATION]

Hanipah Hussin (2000). Berfikir dan Struktur Pemikiran Refleksi Kritikal (Critical Reflection): Bagaimana Amalannya Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Jurnal Teknologi. 31 (E): 31-41. Hatton, N. dan Smith, D. (1995).


[CITATION]

Learning to be Reflective: The Content and Nature of Primary Student Teachers' Thinking During Field Experience in Malaysia

Hanipah  Hussin - 1999 - University of Sydney

[CITATION]

Learning to be Reflective: From Theory to Practices: Malaysia Experiences

Hussin - 2004 - Penerbit Universiti Pendidikan …

[CITATION]

Hanipah Hussin, SD Ramachandra, Noraini Bakri (2009) - ijl.cgpublisher.com
This quantitative study is done on a cohort of engineering lecturers with the aim of studying emergent effectiveness of participatory action research and reflective practice after having them use the constructive approach with Engineering subjects. Part one describes the ...

Impacts of Training on Knowledge Dissemination and Application among Academics in Malaysian Institutions of Higher Education


[CITATION]

MT Dora, Hanipah  Hussin… - Asian Social Science, 2011 - journal.ccsenet.org
Abstract This paper explores the linkage of knowledge dissemination and the application of new knowledge in teaching and learning practices. A survey data were collected from 519 academics from all the Malaysian public and private institutions of higher learning (IHLs) ...


[CITATION]

Biografi mubarak Melaka: Tan Sri Ahmad Nordin Mohd Amin: tokoh pembangunan sosio ekonomi

Hanipah Hussin - 2008 - Universiti Teknikal Malaysia Melaka

[CITATION]

Batik lambang warisan teknologi dan inovasi

Hanipah  Hussin - 2011 - Penerbit Universiti Teknikal

[CITATION]

Menghayati Fungsi Komunikasi Puisi Melayu Dalam Pembinaan   Jati Diri Warga Malaysia

A Bakar…Hanipah.Hussin - 2004


LEARNING TO TEACH IN TEACHING PRACTICUM: THE

EXPERIENCES OF FIVE STUDENT TEACHERS


MZ Abd Hamid, MR Rajuddin… - SEAVERN Journals, 2010 - ojs.voctech.org
... Dordrecht, The Netherlands: Springer. Page 8. Hamdan Abd. Kadir, Hanipah Hussin, & Mohamad
Saprin. (2004). Teknik Mengajar Dewasa: Panduan Untuk Jurulatih. Bentong, Pahang: PTS
Publications & Distributors Sdn. Bhd. Hoban, G., & Brickell, G. (2006). ...


Persepsi bakal guru terhadap model rikas

NH Ibrahim, MY Arshad… - 2008 - eprints.utm.my
... Nurse Education Today 24(2), 105-112. Hanipah Hussin (2000). Daya Berfikir dan Struktur……. Pemikiran Refleksi Kritikal (Cr Hatton, N. dan Smith, D. (1995). Pemikiran Refleksi Kritikal (Cr Hatton, N. dan Smith, D. (1995)

The Journal of Educational Research. 5, 293-309Hanipah Hussin (2000). Daya Berfikir dan Struktur Pemikiran Refleksi Kritikal (Critical Reflection): Bagaimana Amalannya Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

Jurnal Teknologi. 31 (E): 31-41. Hanipah Hussin Hatton, N. dan Smith, D. (1995). Critical Reflection): Bagaimana Amalannya Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Jurnal Teknologi. 31 (E): 31-41. Harlen, W. (2000). ...


Persepsi bakal guru terhadap model rikas

NH Ibrahim, MY Arshad… - 2008 - eprints.utm.my
... Nurse Education Today 24(2), 105-112. Hanipah Hussin (2000). Daya Berfikir dan Struktur
Pemikiran Refleksi Kritikal (Cr Hatton, N. dan Smith, D. (1995).

The Journal of Educational Research. 5, 293-309. Hanipah Hussin (2000). Daya

Berfikir dan Struktur Pemikiran Refleksi Kritikal (Critical Reflection): Bagaimana Amalannya Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Jurnal Teknologi. 31 (E): 31-41. Hatton, N. dan Smith, D. (1995). Critical Reflection): Bagaimana Amalannya Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Jurnal Teknologi. 31 (E): 31-41. Harlen, W. (2000). ..


Bimbingan Oleh Guru Pembimbing Kepada Guru

Pelatih Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

A Zanzali, N Azlan… - Journal of Educational Psychology …, 2011 - eprints.utm.my
... “Promoting Reflective Teaching: Supervision In Action.” London: Open University Press. Hanipah Hussin. (1999).“Learning To Be Reflective: The Content And Nature Of Primary Student Teachers' Thinking During Field Experience In Malaysia.” Unpublished Ph. D Thesis. ...