Speaker


Penceramah                                                      

CERAMAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU DAN INSTITUSI IPTA/IPTS DAN MASYARAKAT

Bil
Jenis Ceramah Tajuk serta tarikh

Ceramah Motivasi Pendekatan Psikologi Pendidikan dalam Keibubapaan. Kertas Kerja dalam Seminar Motivasi Keluarga anjuran Jabatan Agama Johor di Dewan Seri, Hotel Seri Malaysia Johor.(2001)

Ceramah Motivasi Komunikasi Suami Isteri Dari Perspektif Psikologi. Pembentangan Kertas Kerja  di Dewan Besar Majlis Bandaraya Johor Bahru 35-40 orang.(2001)
1
Ceramah ilmiah Bengkel Penyelidikan Kualitatif Dan Kuantitatif (Kajian Tindakan dan Refleksi ) di Riviera Baya Resort, Melaka. 8 – 10 Februari 2002


2
Ceramah Ilmiah ‘Teknik Refleksi dalam Komunikasi  dari Perspektif Psikologi’ di Majils Bandaraya Johor. 25 September 2002
3
Ceramah ilmiah bagi Bengkel Panduan Menghadapi Temuduga Melanjutkan / Memohon Biasiswa ke Luar Negara/ Mencari Pekerjaan. Dewan Sekolah Tun Fatimah. 27 September  2000 2-5ptg
4
Ceramah motivasi Jemputan ‘Wanita Reflektif  dan Emotional Intelligence ’Program Majlis Sambutan Hari Wanita & Extravaganza siswa 2002 di Dewan Sultan Iskandar Johor. 6 September 2002
5
Ceramah Ilmiah ‘ Refleksi diri ke arah Kecemerlangan’di SMK Seri Pantai. Anjuran Institut Seni Malaysia Melaka. 25 Januari 2003
6
Ceramah Ilmiah ‘Pendekatan Refleksi Dalam Pembangunan Profesionalisme Guru & Kakitangan Sekolah Di SMK Benut
7
Ceramah Ilmiah ‘Program Khidmat Pensyarah’ di KUTKM 9 – 11 Mei 2003
8
Ceramah Ilmiah ‘Program Khidmat Pensyarah’ di KUTKM. 16 – 17 Mei 2003
9
Ceramah motivasi sempena Program Khidmat Masyarakat Pensyarah KUTKM bersama pelajar sekolah menengah bertajuk ‘Pembentukan Jatidiri melalui teknik refleksi Asas Kecemerlangan’ Anjuran Pusat Perkhidmatan Akademik, KUTKM. 3 & 17 Mei 2003
10
Ceramah Ilmiah ‘Membangunkan Konsep Kendiri Positif melalui teknik refleksi dalam Konvensyen Keselamatan Mahasiswa Negeri Melaka. Pusat latihan Wawasan (PLW).Melaka. 29 Jun 2003
11
Ceramah motivasi  ‘Kolokium Jiran Wanita Peringkat Negeri Johor’ di Hotel M-Suite, Jalan Skudai11 – 12 Oktober 2003

Ceramah Motivasi Kepimpinan dalam Adat Perkahwinan di kalangan Penghulu & Sidang Melaka, Seminar paper  dibentang dalam Seminar Dunia Melayu Dunia Islam, Negeri Melaka,MITC di Ayer Keroh, Country Resort, Melaka. 9 Mei 2003

Ceramah Motivasi. Refleksi Kendiri Di Kalangan Kaunselor–Kaunselor Di Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Melaka Kertas kerja“ dibentangkan Seminar PELAPIS.Di Seri Negeri. September 2004.
12
Ceramah motivasi Mengembangkan Warisan Seni Melayu  Melalui  Aktiviti Ko-Kurikulum di KUTKM dan Peringkat Negeri Melaka dengan kerjasama  ISMMA, Negeri Melaka. 02  Jun 2004
13
Ceramah Ilmiah ‘Program Kolokium Pembudayan Ilmu Siri 1/2005 (Budaya Ilmu dan pemikiran refleksi Asas Kecemerlangan Mahasiswa)’ di Dewan Jukebox, CUBIC/23 Julai 2005
14
Ceramah Ilmiah ‘Kursus Asas Pengajaran Dan Pembelajaran Refleksi di Ristec Beach Resort, Port Dickson’18 Disember 2005
15
Ceramah Ilmiah ‘Latihan Penyeliaan Untuk Pensyarah Pembimbing di Ristec Beach Resort, Port Dickson’20 – 22 Disember 2005
16
Ceramah Ilmiah ‘Pengajaran Dan Pembelajaran Refleksi Bagi Pengalaman Tahun Pertama’ di Sri Warisan Resort, Melaka29 Mac 2006
17
Ceramah Ilmiah Modul Amalan Instruksional dan refleksi Kursus Asas Pengajaran Dan Pembelajaran (Kumpulan 2) Tahun 2006
18
Ceramah motivasi Seminar Peluang Belajar Ke IPT/KUTKM anjuran Biro Pendidikan dan Kerjaya Badan Sukarelawan AlTaqwa Mjlis Agama Islam Melaka
19
Ceramah Ilmiah ‘Pelaksanaan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah IPTA’ di Universiti Putra Malaysia22 – 24 Ogos 2006
20
Ceramah motivasi ‘Peluang Belajar Ke IPT / KUTKM di Kompleks JAPERUN, Rumbia’2 Julai 2006
21
Ceramah Ilmiah ‘Training Of Trainers’ Modul Penguasaan Dan Penilaian Kemahiran Generik Di Kalangan Pensyarah KUTKM di City Bayview Hotel, Melaka’28 – 29 Julai 2006
22
Ceramah Ilmiah ‘Penulisan Tesis KUTKM di Renaissance Hotel, Melaka 30 Ogos 2006
23
Ceramah Ilmiah ‘Kaedah Pengajaran Di IPT (Action-based Learning, Reflektive Teaching, Experiential Learning, Seminar, Simulasi, Projek), Amalan Instruksional di Ristec Beach Resort, Port Dickson1, 3 – 4 September 200530 Ogos 2006
24
Ceramah Ilmiah ‘Modul Amalan Instruksional Dalam Kursus Asas Pengajaran Dan Pembelajaran  Reflekktif (Kumpulan 2) Tahun 2006 di Bilik Mesyuarat Perhubungan Korporat & Antarabangsa 27 Jun 2006
25
Ceramah Ilmiah ‘Pendedahan Metodologi Pengajaran Dan Pembelajaran Reflektif Kepada Staf Akademik Baru KUTKM di Hotel City Bayview, Melaka18 September 2006
26
Ceramah Ilmiah “Amalan Reflektif dan Penulisan Jurnal” kepada semua pelajar Semester 7 Program Sains dan Program Matematik di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak
27
Ceramah Ilmiah Ilmiah “Perundingan Berkesan” Dalam Program Peningkatan Profesionalisme Bagi Timbalan-Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru (IPG) Dan Pegawai-Pegawai Kanan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia
28
Ceramah Ilmiah “Kurikulum & Penaksiran” di Kursus Pendedahan Pembangunan Kemahiran Insaniah – Modul Kepimpinan di Puteri Resort, Ayer Keroh, Melaka
28
Ceramah Ilmiah ”Kaedah Pengajaran & PembelajaranRefleksi ” di Kursus Asas Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran Siri 3 di Hotel City Bayview, Melaka
30
Ceramah Ilmiah ”Amalan Instruksional” di Kursus Asas Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Siri 3 di Hotel City Bayview, Melaka
31

32
Ceramah Ilmiah Pemikiran Reflektif dalam Kalangan Pemimpin Koperasi  Program Luncheon Talk Bersama Pegawai Teknologi Pendidikan BTPN / PKG Negeri Melaka 2008
33
Ceramah Ilmiah Action Based Learning, Reflective Teaching, Experiential Learning- Siri 4 KAP, UTeM.Melaka
34
Ceramah Ilmiah Kaedah Pengajaran Refleksi di IPTA (PBL, AL, EL) Kursus Asas Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran Siri 4 di Pusat Konvensyion, Jalan Hang Tuah Melaka,KAP.UTeM
35
Ceramah Ilmiah Kaedah Pengajaran Refleksi serta amalannya dalam meningkatkan professionalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pensyarah engineering. Siri 4 KAP, UTeM.
36
Ceramah Ilmiah Pengenalan Amalan Instruktional  -Self-Assessment  Reflective Thinking  Siri 1KAP, Pusat Konvensyion. UTeM.Melaka
37
Ceramah Ilmiah Reflective Thinking and Reflective writing among Lecturers in UTHM. Batu Pahat Johor
38
Ceramah Ilmiah Inventory Penasihatan Akademik Kursus Penasihatan Akademik , Pusat Convensyion .UteM. Melaka
39
Ceramah Ilmiah Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan,Dewan Konvensyion. IPTK ,UTeM, Melaka.
40
Ceramah Ilmiah Penulisan Refleksi di dalam PBL dan ROS, Fakulti Sains dan Teknologi. UPSI. Tanjung Malim Perak.
41
Ceramah Ilmiah Reflective Teaching di Kursus Asas Pengajaran Pensyarah UiTM-iLQaM. Shah Alam.
42
Ceramah Ilmiah Liturature Search & Review (Concurrent Session), Kursus SLAB UTeM.Sofitel.Senai.Johor
43
Ceramah Ilmiah Kursus Penerapan Kemahiran Generik Di Kalangan Pelatih Anjuran Ilham, MARA
44
Ceramah Ilmiah Pendekatan Teknik Refleksi dalam Kajian Tindakan  Dalam Pendidikan di Seminar  Profesionalisme Guru –Guru Sarjana Negeri Johor.PPD-MPC JB.
45
Ceramah Ilmiah Kursus Kaedah Penyelidikan Bil II/2008
46
Ceramah Ilmiah Pengujian dan Pengukuran dan penilaian. Amalan Instruksional dalam P&P dan Pengajaran Reflektif di Fakulti, Siri 4 KAP,UTeM . Hotel Legacy.Melaka.
47

48

49
Ceramah Ilmiah Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi  Siri 1/2009
50
Ceramah Ilmiah Pengujian dan Pengukuran dan penilaian. Amalan Instruksional dalam P&P dan Pengajaran Reflectivf di Fakulti, Siri 6 KAP,UteM . Hotel Legacy.Melaka.
51
Ceramah Ilmiah Jemputan sbg Penceramah Kursus Pedagogi Lanjutan
52
Ceramah Ilmiah Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Pensyarah Universiti DS45/51 (TK4)
53
Ceramah Ilmiah Kursus Penasihatan Akademik Siri 1- Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Reflektif-  2/2009
54
Ceramah Ilmiah Kursus Asas Pengajaran dan Pembelejaran Siri 2/2009
55
Ceramah Ilmiah Kursus Asas Pengajaran dan pembelajaran Siri 2/2009
56
Ceramah Ilmiah Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Siri 2/2009
57
Ceramah Motivasi Program Motivasi Murid dan Ibubapa (Ibu Bapa Cakna Anak Cemerlang) 2010
58
Ceramah Ilmiah Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Reflektif-   Siri 1/2010 (Sesi II)
59
Ceramah Ilmiah Penceramah Modul Penilaian Kecekapan TK4 Bagi Pensyarah Bil 1/2010
60
Ceramah Ilmiah Penceramah Modul Penilaian Kecekapan TK4 Bagi Pensyarah Bil 1/2010
61
Ceramah Ilmiah Penceramah Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Reflektif-    Siri 2/2010 (Sesi 1)
62
Ceramah Motivasi “Muhasabah Diri” Refleksi Diri-Sempena Program Hidup Berjiran Membawa Bahagia Anjuran Bersama KRT TTR & Persatuan Penduduk TTR Pada 3 Julai 2010
63
Ceramah Kursus- Pengurusan e-Sports (PeS) Anjuran PPB Dengan Kerjsama PBPI 2 Oktober  2010
64
Ceramah Ilmiah- Program Bengkel “Soft-Skill”
8 November 2010
65
Ceramah Ilmiah- Penceramah Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Bagi Pensyarah Universiti DS45/51 TK4 BIL. 2/2010
25 November 2010
66
Ceramah Ilmiah- Penceramah Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Bagi Pensyarah Universiti DS51/52 TK5 BIL. 1/2010
30 November 2010
67
Ceramah Motivasi- Bengkel Teknik Penyeliaan Dan Penilaian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
2 Disember 2010
68
Ceramah Kursus- Kursus Asas Pengajaran Dan Pembelajaran SIRI 2/2010 (Sesi  III) “Pedagogical Content Knowledge (PCK)”
15 Disember 2010
69
Ceramah Ilmiah- Taklimat Lawatan Penandarasan Pelaksanaan OBE Di UTeM
18 Februari 2011
70
Ceramah Motivasi- Program Latihan Dalam Perkhidmatan 2011, SM Sains Kuching,
26Mac 2011
71
Ceramah Motivasi- Program Ceramah Eksekutif 2011 : Inovasi Dalam Pengajaran.
1 Julai 2011
72
Ceramah Ilmiah- Program Mock Interview MOZAC 2011. SM Sains Muzaffar Syah.
24 September 2011
73
Ceramah Ilmiah- Program Modul “Leadership Skill” Di MISDEC.
7 November 2011
74
Ceramah Ilmiah- Program Best Paper Awards&Closing Ceremony
11 Disember 2011
75
Ceramah Kursus- Kursus Kemahiran Insaniah Dalam P&P
15 Disember 2011
76
Ceramah Kursus- Kursus Asas Pengajaran Dan Pembelajaran BIL. 1/2012
(SIRI 1)
18 Januari 2012
77
Ceramah Motivasi- Ceramah Eksklusif Best Teaching Practices in Engineering Education.
1 Februari 2012
78
Ceramah Kursus- Kursus Asas Pengajaran Dan Pembelajaran BIL. 1/2012 (SIRI 3) “Pedagogical Content Knowledge (PCK)”
15 Disember 2010