Penggubalan Kertas Kerja SENAT UNIVERSITIPenggubalan Kertas Kerja SENAT  UNIVERSITI

Bil
Penulis/Tajuk

1.

Kertas Kerja Senat Penubuhan Unit Ko-Kurikulum 2003


2.

Kertas Kerja Senat Penawaran Mata Pelajaran Wjib Berkredit  Ko-Kurikulum -2003


3.

Kertas Kerja Senat  Kadar Bayaran Pensyarah Sambilan Ko-Kurikulum-2003


4

Kertas Kerja Senat Penubuhan Pusat Bahasa dan Pembanguanan Insan 2006


5

Kertas Kerja Senat Pembubaran Pusat Perkhidmatan Akademik dan Penubuhan Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan


6

Kertas Kerja Senat Penawaran Mata Pelajaran Wajib UTeM 2006


7

Kertas Kerja Senat  Ketrampilan Graduan -2007


8

Kertas Kerja Senat KAP Sebagai Syarat Sah Jawatan Pensyarah Baru UTeM-2007


9

Kertas Kerja Senat Dasar dan Polisi e-Learning-November 2008