Penilai/ Penyuntingan Buku /Penggubalan/Buku/Jurnal/Modul/ Peringkat UniversitiPenilai/ Penyuntingan Buku /Penggubalan/Buku/Jurnal/Modul/
Peringkat Universiti


1.

Ahli Penal  Penulisan dan  Penggubal Buku Panduan PPP2006-


2.

Ketua Penal Penulis dan Penggubal Buku Panduan PBPI 2007-


3.

Ketua Penal Penulis  21 SIRI BUKU MUBARAK- 2007


4.

Ahli Penal Penulis dan Penggubal Buku Panduan PBPI 2008-


5.

Ahli Penal Penulis dan Penggubal BUKU Panduan PBPI 2009-


6.

Ketua Penal Penggubal Buku Panduan Dasar dan Polisi e-Learning – Ketua -dilancarkan pada Januari 2009


7.

Penulis  dan Penggubal  Buku  Kemahiran Insaniah UTeM –Feb 2008  


8.

Penal Penulis dan Penggubal Perbincangan Modul Kursus Penilaian TK 5


9.

Penal Penulis  BUKU KONVOKESYEN KE LIMA –GEGAK GEMILANG 2009


10.

Penal Penulis BUKU KONVOKESYEN KE ENAM–GEGAK GEMILANG 2010