Teaching And Supervision


PENGAJARAN DAN PENYELIAAN
TEACHING AND SUPERVISION
Sem1  2010/2011  BLHW 1722-  FST-Falsafah Sains dan Teknologi
                                                  BENWI- (48)
                                                  BENTI –(77)
                                                   BITI     - (24)
Sem 1  2010/2011  BLHW1732-  PSEM-      
Pembangunan Sosio Ekonomi
                                                   BTMI-    (80)
Sem 1  2010/2011  BKKM2831    PRS Pembimbing Rakan Siswa
                                            BKKM / DKKM (58)
Sem 2  2009/2010  DLHW 2712- HE- Hubungan Etnik 
                                                DIT1&2   (79)
Sem 2  2009/2010  BLHW 1712- HE-  Hubungan Etnik
                                             BENC2, (60)
                                             BMCS1&2 (64)
Sem 2-2009/2010   BKKC 2791- Penerbitan dan Kewartawanan
                                              BKKC 2791 (16)
Sem 1  2009/2010  BLHW 1732 – PSEM-  Pembangunan Sosio Ekonomi
                                                 BEKM, (60)
                                                 BTEC, (57)
                                                 BEKC  (60)
Sem 1  2009/2010  BKKC 2791Penerbitan dan Kewartawanan
                                             BKKC/ DKKC(28)
Sem 2  2008/2009   BLHW 1712-HE- Hubungan Etnik
                                             BMCT 2 (24)                                      
Sem 2- 2008/2009  BLHW 1732-PSEM- Pembangunan Sosio Ekonomi
                                              BEKC (38)
Sem 2-2008/2009   BKKC 2791- Penerbitan dan Kewartawanan
                                              BKKC/ DKKC (19)
Sem 1-  2008/2009 BLHW 1722 FST- Falsafah Sains dan Teknologi
                                          DEN, DMF, DIT, (41)                             
Sem 1-  2008/2009  BKKC2791, Penerbitan dan Kewartawanan                                   
                                           BKKC/ DKKC (60)
Sem 2-  2007/2008- BLHW1732-PSEM- Pembangunan Sosio Ekonomi                                          
                                                        BITC (22)
Sem 2   2007/2008 BKKC 2791 Penerbitan dan Kewartawanan
                                                       BKKC (42)
Sem 1  -2007/2008 BHLW 1722 FST-Falsafah Sains dan Teknologi
                                                   BMFP (60)                                 
Sem 1  -2007/2008 BKKC/2791 Penerbitan dan Kewartawanan                                 
                                                   BKKC (39)
Sem 2  2006-2007  BKKC/2791 Penerbitan dan Kewartawanan
                                                    BKKC  (60)
Sem 1  2006-2007  BKKC/2791 Penerbitan dan Kewartawanan
                                                    BKKC (60)
Sem 2   2005-2006- KEMBARA/BKKR/DKKR/2J/40
                                               KEMBARA (38)
Sem 1   2005-2006- BACW/1322PSEM- Pembangunan Sosio Ekonomi
                                                 Kelas (40)
Sem 1    2005-2006- KEMBARA/BKKR/DKKR/2J/40
                                             KEMBARA(40)
Sem 2    2004-2005- PSEM BLHW1732
                                                Kelas (33)
Sem 2    2004-2005- KEMBARA/BKKR/DKKR/2J/40
                                                 KEMBARA (40)
Sem 1    2004-2005- PSEM BLHW1732
                                                    PSEM (43)
Sem 2-  2003/2004- /BACW/ PSEM 1322/2j/40=
                                                    1BITC(111 )  

Sem 2-  2003/2004- KEMBARA/BKKR/DKKR/2J/40=                              
                                                  KEMBARA (40)
Sem 2-  2003/2004- Technopreneurship
                                                    BKKC/DKKC/2j/30                    
                                                     Kelas (30)
Sem 1-  2003/2004- KEMBARA/BKKR/DKKR/2j/40
                                                      BKKR (40)
Sem 1-  2003/2004-Technopreneurship BKKC/DKKC/2j/25  
                                                BKKC (25)Teaching And Learning1

Pelantikan sbg Penyelia Kerja Lapangan Bagi Kajian Mengenalpasti Dan Membangunkan Pemimpim Akademik Di Kalangan Generasi Muda Felda.
9 Januari 2011


2

Bengkel Semakan Semula Buku Panduan Akademik Jabatan Pengajian Islam Dan Kemanusiaan (JPIK) 2011
27 April 2011


3

Pelantikan sbg Ahli Jawatankuasa Bengkel Developing Teaching Portfolio for Academics.
9 Mei 2011


4

Ahli Jawatankuasa Bengkel Developing Teaching Portfolio for Academics.
25 Mei 2011


5

Mesyuarat Pemantapan Silibus Subjek-Subjek Jabatan Pengajian Islam Dan Kemanusiaan (JPIK) Semester I, Sesi 2011/2012
4 Julai 2011.


6

Bengkel Memperkasa Penilaian Dan Pentaksiran Kemahiran Insaniah Dalam Mata Pelajaran PBPI.
23&24 Jun 2011


7

Pelantikan sbg Jawatankuasa Pelaksana Bengkel Latihan Modul Pendidikan Berasaskan Hasil (OBE) Dan Kemahiran Insaniah (KI) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Untuk Pensyarah-Pensyarah Politeknik (Siri Ke-2) Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan.
26-30 September 2011


8

Jawatankuasa Jurnal JHCD 2011
3 Oktober 2011


9

Pembentukan Subjek Baru (Kreativiti Dan Inovasi) 2011
12 Oktober 2011


10

Pembentukan Subjek Baru (Kreativiti Dan Inovasi ) Penambahbaikan Subjek Antarabangsa Dan Penjenamaan Jabatan Baru 2011.
5 Oktober 2011


11

Mesyuarat Jabatan Pengajian Islam Dan Kemanusiaan (JPIK) Dan Jabatan Pembangunan Insan (JPI) Bersama Dekan PBPI
7 Oktober 2011


12

Mesyuarat Pembentukan Subjek Baru (Kreativiti Dan Inovasi) 2011 Bil. 2
21 Oktober 2011


13

Pelantikan bg Perarakan Staf Akademik Sempena Majlis Konvokesyen Ke-7 Universiti Teknikal Malaysia Melaka.
22-23 Oktober 2011


14

Penyelarasan Soalan Peperiksaan Akhir Semester I Sesi 2011/2012 Peringkat Jabatan Pengajian Islam Dan Kemanusiaan (JPIK) Bagi Subjek Bacelor
14 November 2011


15

Kursus Penyeliaan Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P)
30 November 2011


16

Mesyuarat Bil 1/2011 Bengkel Pembelajaran Berteraskan Hasil Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.
7 Disember 2011


17

Pelantikan sbg Jawatankuasa Bengkel Pembelajaran Berteraskan Hasil Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.
21 Disember 2011


18

Peserta  Problem Based Learning (PBL) Seminar, Anjuran Bersama Fakulti Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (FTMK) Dan Pusat Pengajaran Dan Pembelajaran (PPP).
2 Februari 2012


19

Bengkel Pemurnian Modul Pusat Pengajaran Dan Pembelajaran.
8&9 Februari 2012