ProfessionalismeProfessionalisme


1

“Towards High Impact Publication And Isi Publication For Arts And Social Scientists” Siri 2 (Bagi Kategori Profesor Madya/Pensyarah Kanan)
13-14 Oktober 2010

2

Ceramah Eksekutif (Executive Talk November 2010), Auditorium Canselori, Aras 2, Bangunan Canselori.
15 November 2010

3

Bengkel Pengurusan Stres Anjuran Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan (PBPI), UTeM. Bilik Seminar (FTMK) UTeM
17-18 Disember 2010

4

Program Integrasi Insan Terbilang (PINTAR) Siri 2/2011- Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan. Permaisuri Resorts, Port Dickson, Negeri Sembilan.
28-20 Februari 2011

5

Taklimat Pendekatan Pendidikan Berasaskan Hasil (Outcome Base Education) Auditorium Pusat Pengajian Siswazah.
16 Mac 2011

6

Kursus Spiritual Neuro Linguistic (NLP) Dalam P&P Anjuran Bersama Unit Latihan, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar Dan Pusat Pengajaran Dan Pembelajaran (PPP)
Suria City Hotel, Johor Bahru.
22-24 April 2011

7

Syarahan Perdana Integriti Sempena Ulang Tahun Ke-7 Pelan Integriti National (PIN) Dan Institut Integriti Malaysia (IIM) Auditorium, Tingkat 2, Menara Integriti, Kuala Lumpur.
5 Mei 2011

8

Kolokium Penyelidikan Dan Ilmiah PBPI, Siri 1 2011
Bilik Seminar PBPI (Aras 2)
22 Jun 2011

9

Taklimat Dana Penulisan Perpustakaan Negara Malaysia.
Pusat Konvensyen, Kampus Bandar,UTeM.
22 Jun 2011

10

Bengkel “Novelty Search” Anjuran Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi (CRIM). Bilik Latihan, Pusat Komputer.
28 Jun 2011

11

Taklimat CPD Bagi Staf Akademik Dan Bukan Akademik PBPI.
Bilik Seminar PBPI.
1 Julai 2011

12

Kursus Pengukuhan Jati Diri Insan Dinamik – Staf Akademik.
Gunung Ledang Resort Tangkak, Johor.
1-3 Julai 2011

13

Program Motivasi Bulanan – Syoknya Puasa
Dewan Auditorium, Canselori
9 Ogos 2011

14

Executive Talk Anjuran Jabatan Pembangunan Insan , Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan.
Dewan Seminar Fakulti Teknologi Maklumat&Komunikasi
24 Ogos 2011

15

Kolokium Penyelidikan Dan Ilmiah PBPI, Siri 2 2011
Bilik Seminar PBPI, Aras 2.
21 September 2011

16

Pembikinan Video Untuk Persembahan Multimedia Bagi Anugerah Akademik Universiti 2010. Studio Fotografi, Fakulti Teknologi Maklumat & Komunikasi.
28 September 2011

17

Majlis Perjumpaan Khas YAB. Timbalan Perdana Menteri Dengan Warga IPT Negeri Melaka. Dewan Seri Negeri, Ayer Keroh Melaka. 13 Oktober 2011

18

Bengkel Semakan Pencapaian SKT 2011 Dan Perancangan 2012, Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan.
17 November 2011

19

Kursus Penyeliaan P&P, Anjuran Pusat Pengajaran Dan Pembelajaran (PPP). Bilik PBL, Pusat Pengajaran Dan Pembelajaran (PPP) Kampus Bandar, UTeM.
30 November 2011

20

Symposium Of MTUN- Industry Collaboration Anjuran Universiti Tun Hussien Onn Malaysia. Hotel Katerina, Batu Pahat, Johor.
18 Disember 2011

21

Program Susulan Kursus Pengukuhan Jati Diri Insan Dinamik 2011. Auditorium Pusat Pengajian Siswazah.
1 Disember 2011

22

Bengkel Pembelajaran Berteraskan Hasil Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Bilik Seminar, Aras 2 PBPI.
21 Disember 2011

23

“Talk Bibliometrics In Information Management”
Auditorium Aras 2, Bangunan Canselori, UTeM.
23 Disember 2011