PenghargaanPenghargaan


1

Perunding Kertas Kerja- Komunikasi Suami Isteri Dari Perspektif Psikologi. Dari Majlis Bandaraya Johor Bahru
23 September 2002

2

Penyampaian Kertas Kerja- Pembangunan Professionalimse Guru- Dari Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Sri Pantai, Kuala Lumpur.
25 Januari 2003

3

Penyampaian Kertas Kerja- Kepimpinan Guru Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia ( Satu Refleksi ). Dari Sekretariat Dunia Melayu Moden Dunia Islam.
4 Mac 2003

4

Penyemak Kertas Kerja Teromba Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kepimpinan Adat Perpatih . Dari Sdr. Roslee- Universiti Malaya.
19 Disember 2003

5

Penceramah bertajuk Perundingan Berkesan. Dari Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.
29 November 2006

6

Biro Kertas Kerja Dan Prosiding ICCD- Dari Pusat Bahasa Dan Pembangunan Insan.
5-6 April 2010

7

Penceramah bertajuk Latihan Dalam Perkhidmatan. Dari Sekolah Menengah Sains Kuching Sarawak.
26 Mac 2011

8

Penceramah bertajuk Ceramah Eksekutif 2011- Inovasi Dalam Pengajaran Dari Kolej Matrikulasi Melaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.
1 Julai 2011

9

Bengkel Latihan Modul Pendidikan Berasaskan Hasil (OBE) Dan Kemahiran Insaniah (KI) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pensyarah-Pensyarah Politeknik,. Dari Pusat Pembangunan Dan Pembangunan Insan,UTeM.
12-15 Julai 2011

10

Bengkel Latihan Modul Pendidikan Berasaskan Hasil (OBE) Dan Kemahiran Insaniah (KI) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pensyarah-Pensyarah Politeknik,. Dari Pusat Pembangunan Dan Pembangunan Insan,UTeM.
26-30 September 2011

11

Penyertaan Bengkel Penyemakan Dan Pemurnian Mata Pelajaran Servis PBPI. Dari Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan PBPI.
12 Disember 2011